Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | DOMEIN

Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleOmschrijving

Excerpt

 niet beschikbaar (NB)Definitie afkomstig van het gebouwregister. Is de toestand waarin het volledige gebouw zich bevindt. Bijvoorbeeld: een bestaande woning heeft als status' gerealiseerd'. Wanneer de woning uitgebreid wordt met een keuken, blijft de fase van het gebouw 'gerealiseerd', maar de subfase van het gebouw (voor de uitvoering van de keuken) kan 'vergunning aangevraagd, of werken gestart' zijn.

Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleGeldige waarden
#waardebeschrijving
1gepland
2in aanbouwniet beschikbaar (NB)
3niet gerealiseerdniet beschikbaar (NB)
4gerealiseerdniet beschikbaar (NB)
5gehistoreerdniet beschikbaar (NB)
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleGerelateerde Attributen (of objecten)
 • Filter by label (Content by label)
  showLabelsfalse
  max1000
  showSpacefalse
  sorttitle
  cqllabel in ("attribuut","object") AND label != "niet-tonen" and text ~ "\":Levensfase\""
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleBron

 Werkgroep Gebouwenregister 07 van  

Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenaar

Vlaams Energieagentschap (VEA)