Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

status | niveau | type

ONTWERP | TECHNISCH OBJECT


Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleOmschrijving


Excerpt

Bij een bepaalde :Levensfase bekijk je de gebouwde realiteit vanuit een bepaald energetisch gezichtspunt en definieer je één of meerdere energie-eenheden. Dat zijn ofwel EPC eenheden ofwel EPB eenheden.


Een energie-eenheid is een overkoepelende naam om delen of verzameling van de gebouweenheden te benoemen die onder het toepassingsgebied van EPB (EPB-plichtig) of EPC vallen.

 • een energie-eenheid is een organisch geheel. Het hoeft geen gebouweenheid zelf te zijn. Het is er altijd aan gelinkt, maar kan een deel van de gebouweenheid zijn, of een verzameling van gebouweenheden.
 • een energie-eenheid is tijdsgebonden en beschrijft de technische eigenschappen van een gebouweenheid in een levensfase van het gebouw.Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenschappen


n
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1omschrijving energie-eenheid tekst beschrijving van de energie-eenheid 0 1 enkel in geval van EPB
2beschermd volumegetal

Insert excerpt
Beschermd volume
Beschermd volume
nopaneltrue

01Voor EPB kan een volume (beschermd volume) bv 800 m³ zijn, voor EPC misschien 1000 m³ omdat er voor beide eenheden andere delen in rekening gebracht worden.
3bestemming:bestemming

Insert excerpt
bestemming
bestemming
nopaneltrue

11Voor EPC is de bestemming tot op heden altijd 'wonen'
4functie:functie

Insert excerpt
INF::functieINF:
:functie
nopaneltrue

0nEr is enkel een functie of meerdere functies per energie-eenheid, in geval van EPB, bestemming: niet-residentieel
5aard van de werken:aard van de werken

'Aard van de werken' bepaalt de werkzaamheden bij men bij een bouwproject uitvoert.

11
6verduidelijking aard van de werken:verduidelijking aard van de werken

'Aard van de werken' bepaalt de werkzaamheden bij men bij een bouwproject uitvoert.

01
7bouwvorm:bouwvorm

Insert excerpt
INF::bouwvormINF:
:bouwvorm
nopaneltrue

01Voor EPB is dit bouwvorm, voor EPC is dit woongebouwtype
8bruto vloeroppervlaktegetalDe bruto vloeroppervlakte of bruikbare vloeroppervlakte is de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= alle vloerverdiepingen) binnen het beschermde volume. In analogie met de berekening van het beschermde volume wordt ook hier gerekend met buitenafmetingen en wordt de grondoppervlakte van binnen- en buitenwanden meegerekend.01uitgedrukt in m² (= SURFACE_GROSS uit tabel CERTIFICAAT)
9gebouwtype:type Gebouw

Insert excerpt
INF::type GebouwINF:
:type Gebouw
nopaneltrue

1nVoor EPB is dit het gebouwtype, voor EPC is dit de bestemming van de eenheid
10inertie / thermische massa:inertie

Insert excerpt
INF::inertieINF:
:inertie
nopaneltrue

0n

enkel in geval van bestemming residentieel of wonen,

in geval van EPB is dit inertie, in geval van EPC is dit thermische massa

is gekend op niveau van de energiesector (dus mogelijk meerdere in één energiesector)

11thermische capaciteitgetalis deel van:Energie eenheid
Insert excerpt
Energie eenheidEnergie eenheid
nopaneltrue
0

De effectieve thermische capactieit is de som van de werkzame massa van alle constructiedelen die in de energie-eenheid zijn gelegen of de energie-eenheid omhullen

0n

enkel in geval van bestemming niet-residentieel of kantoor of school.

Uitgedrukt in kJ/K

is gekend op niveau van de energiesector (dus mogelijk meerdere in één energiesector)

12luchtdichtheidgetalv50-waarde of de meetwaarde van het lekdebiet per oppervlakte-eenheid van de gebouwschil. v50 = V50/At = lekdebiet van EP-volume bij 50 Pa/ totale verliesoppervlakte van het EP-volume bij 50 Pa01

uitgedrukt in m³/h.m². Indien geen luchtdichtheidsmeting werd uitgevoerd is dit lekdebiet gelijk aan 12 m³/hm².

in geval van EPC heet dit infiltratiedebiet

13ruimte:Ruimte
Insert excerpt
INF::RuimteINF::Ruimte
nopaneltrue
0n14schildeel:Schildeel
Insert excerpt
INF::SchildeelINF::Schildeel
nopaneltrue
0n
15thermische capaciteitgetal

De effectieve thermische capactieit is de som van de werkzame massa van alle constructiedelen die in de energie-eenheid zijn gelegen of de energie-eenheid omhullen

0n

enkel in geval van bestemming niet-residentieel of kantoor of school.

Uitgedrukt in kJ/K

is gekend op niveau van de energiesector (dus mogelijk meerdere in één energiesector)

16verliesoppervlakte gebouwgetal

De totale verliesoppervlakten van alle scheidingsconstructies, zoals buitenmuren, daken, vloeren …, die het beschermd volume omhullen of omsluiten. Dit wordt berekend op basis van buitenafmetingen.

11uitgedrukt in m² (= Verliesoppervlakte uit tabel K_resultaat)
1714verliesoppervlakte energie-eenheidgetal

De totale verliesoppervlakte van alle scheidingsconstructies, zoals buitenmuren, daken, vloeren …, die de energie-eenheid omhullen of omsluiten. Dit wordt berekend op basis van buitenafmetingen.

11uitgedrukt in m² (= Verliesoppervlakte subdossier uit tabel K_resultaat)
15is deel van:Energie eenheid

Insert excerpt
Energie eenheid
Energie eenheid
nopaneltrue

0n
16luchtdichtheidgetalv50-waarde of de meetwaarde van het lekdebiet per oppervlakte-eenheid van de gebouwschil. v50 = V50/At = lekdebiet van EP-volume bij 50 Pa/ totale verliesoppervlakte van het EP-volume bij 50 Pa01

uitgedrukt in m³/h.m². Indien geen luchtdichtheidsmeting werd uitgevoerd is dit lekdebiet gelijk aan 12 m³/hm².

in geval van EPC heet dit infiltratiedebiet

17ruimte:Ruimte

Insert excerpt
:Ruimte
:Ruimte
nopaneltrue

0n
18schildeel:Schildeel

Insert excerpt
:Schildeel
:Schildeel
nopaneltrue

0n
19EPvolumetekst

Elk deelvolume dat op zich aan een energieprestatie-eis
voor een woongebouw moet voldoen, wordt een 'EPW-volume' genoemd. Indien nodig
gebeurt een verdere opsplitsing in energiesectoren om verschillende types installaties correct
te kunnen inrekenen.

0nDe oververhittingsindicator wordt berekend per energie-sector (EPB-software Vlaanderen) of per EPW-volume (3G-software). In het veld EPB-volume staat de zone (EPW-volume of energiesector) waarover de overhittingsindicator wordt berekend
20verbouwjaardatumHet verbouwjaar zoals bepaald volgens het inspectieprotocol01
1921indicatie gebruik:Gebruiksindicator

Insert excerpt
INF::GebruiksindicatorINF:
:Gebruiksindicator
nopaneltrue

0nvb. aantal bedden in een ziekenhuis
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleRelatie overzicht

Excerpt
hiddentrue

http://yuml.me/edit/6ea163f9

[Energie eenheid{bg:yellow}]
[Gebouweenheid]<-.-[Energie eenheid]
[Levensfase]<>-[Energie eenheid]
[Energie eenheid]^-[EPB-eenheid]
[Energie eenheid]^-[EPC-eenheid]
[Energie eenheid]<>-[Schildeel]
[Energie eenheid]<>-[Ruimte]
[Schildeel]<>-[Constructiedeel]
[Energie eenheid]->[Energie eenheid]
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleGerelateerde Objecten
 • Filter by label (Content by label)
  showLabelsfalse
  showSpacefalse
  sorttitle
  cqllabel = "object" AND label != "niet-tonen" and text ~ "\":Energie eenheid\""Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleBron

 NB Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenaar

Vlaams Energieagentschap (VEA)