Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleOmschrijving
Excerpt

Door de gebouwschil gaat er warmte verloren. De gebouwschil of (warmte)verliesoppervlakte van een gebouw is de oppervlakte van alle schildelen die het beschermde volume scheiden van de niet-verwarmde omgeving. Onder een schildeel wordt de constructie over haar totale dikte verstaan die het beschermde volume scheidt van zijn omgeving.

Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1naam schildeeltekstVrije naam van het schildeel01in geval van EPB
2type schildeel:type schildeel

Insert excerpt
INF::type schildeelINF
::type schildeel
nopaneltrue

01in geval van EPC
3constructiedeel:Constructiedeel

Insert excerpt
INF::ConstructiedeelINF
::Constructiedeel
nopaneltrue

1n
4oppervlaktegetal

Dit is de totale oppervlakte van alle constructiedelen die deel uitmaken van het betreffende schildeel.

De oppervlakte van het schildeel wordt berekend op basis van de buitenafmetingen

01uitgedrukt in m²
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleRelatie overzicht


Image RemovedImage Added


Excerpt
hiddentrue

http://yuml.me/diagram/scruffy;dir:TB/class/edit/[Schildeel{bg:yellow}], [GebouweenheidEnergie eenheid]+-[Schildeel], [Schildeel]+-[Constructie elementConstructiedeel]

Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleGerelateerde Objecten
 • Filter by label (Content by label)
  showLabelsfalse
  showSpacefalse
  sorttitle
  cqllabel = "object" AND label != "niet-tonen" and text ~ "\":Schildeel\""
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleBron

 NB 

Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenaar

Vlaams Energieagentschap (VEA)