Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT


Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleOmschrijving

Insert excerpt
Gebouw
Gebouw
nopaneltrue

Ook wel:

Excerpt

een constructie van enige omvang die verbonden is met de grond en waarin men kan wonen of werken.

In een gebouw kunnen ook gemeenschappelijke delen en aangrenzende onverwarmde ruimten voorkomen. Deze delen vormen aparte bestemmingen.

Gebouwen worden overgenomen uit het /wiki/spaces/WON/pages/9863453Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenschappen


#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1identificatie:Identificatie

Insert excerpt
INF::Identificatie
INF::Identificatie
nopaneltrue
2object metadata:Object metadata

Insert excerpt
INF::Object metadata
INF::Object metadata
nopaneltrue
3bouwjaardatum

Insert excerpt
Bouwjaar
Bouwjaar
nopaneltrue

01Is aanwezig in geval van een EPC-eenheid en een EPB-eenheid in geval van een ingrijpende energetische renovatie. Op termijn is het de bedoeling dat het bouwjaar uit het gebouwregister komt.
4bouwjaar gekendbooleanIndicatie of het bouwjaar al dan niet gekend is01In geval van een EPC-eenheid kan de deskundige aanduiden dat het bouwjaar niet gekend is.
5bouwperiodegetalDit is de periode waarin het gebouw werd gebouwd. Dit gegeven wordt door de premieaanvrager ingevuld op het aanvraagformulier.01in kader van premies voor energiebesparende maatregelen
6herbouwBooleanBinair veld dat aangeeft of het dossier betrekking heeft op een volledige herbouw volgens de definitie van EPB.01in kader van premies voor energiebesparende maatregelen
7gebouweenheid:Gebouweenheid

Insert excerpt
Gebouweenheid
Gebouweenheid
nopaneltrue

1onbepaald
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleRelatie overzicht


Excerpt
hiddentrue

http://yuml.me/diagram/scruffy;dir:TB/class/edit/[Constructie],%20[Constructie]%5E-[Gebouw%7Bbg:yellow%7D],%20[Gebouw]%3C%3E-[Gebouweenheid]
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleGerelateerde Objecten
 • Filter by label (Content by label)
  showLabelsfalse
  showSpacefalse
  sorttitle
  cqllabel = "object" AND label != "niet-tonen" and text ~ "\":Gebouw\""Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleBron

 NB Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenaar

Vlaams Energieagentschap (VEA)