Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Excerpt

De bron is de informatiebron waaraan kennis over iets onttrokken is, bijv. een website of een document.