:type Meeteenheid

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | DOMEIN

Omschrijving

eenheid die gebruikt wordt om meetresultaten in uit te drukken

Geldige waarden
#waardebeschrijvingtoelichting
1

dimensieloos

van toepassing op K-peil, S-factor, E-peil, aandeel hernieuwbare energie, installatie-eisen, ventilatie-eis, installatierendement voor verwarming

2MJ
van toepassing op primair energieverbruik
3W/m²K
van toepassing op gemiddelde U-waarde, U en R-waarden
4kWh/m²
van toepassing op het jaarlijks karakteristiek primair energieverbruik per m² vloeroppervlakte
5kWh/m².jaar


van toepassing op netto-energiebehoefte

6Kh


van toepassing op oververhitting

7kg


Van toepassing op CO2 emissie

Gerelateerde Attributen
  • Filteren per label

    Er zijn op dit moment geen items met de geselecteerde labels.