:Numerieke indicator

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving

Numerieke indicatoren binnen het Informatiemodel Energie drukken de totale energie-efficiëntie van een constructie uit, voorbeeld van een numerieke indicator is het Peil van primair energieverbruik (of E-peil).

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1identificatie:Identificatie

11
2type indicator:type Numerieke indicator

Afhankelijk van de energie-eenheid en zijn eigenschappen zijn er verschillende numerieke indicatoren voor de energie-eenheid beschikbaar

11vb. R-waarde, E-peil, ...
3van toepassing op:attest van toepassingIndicatie op welk attest de numerieke indicator van toepassing is1n
4eisstringGeeft de waarde aan van de gestelde eis. De specifieke hangt af van datum waarop de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of melding is ingediend, van de bestemming en de aard van de werken van het (deel van het) gebouw01eisen worden uitgedrukt met variënde waarden en eenheden afhankelijk van de type indicator
5waardestringGeeft de waarde aan van de numerieke indicator voor de specifieke energie-eenheid01
6 tekstwaarde tekstGeeft de tekstuele waarde aan van de numerieke indicator voor de specifieke energie-eenheid 0 1 Enkel van toepassing indien de numerieke indicator de 'energieprestatie ruimteverwarming betreft'
7kleurcode:KleurcodeKleurcode uitgedrukt in CMYK01Enkel van toepassing indien numerieke indicator het 'kengetal' of de 'gemiddelde U-waarde van daken/vloeren/gevels/beglazing/vensters/poorten betreft.
8label:LabelGeeft het energielabel, of de energiezuinigheid van de woning in een label van A+ tot F weer.01Enkel van toepassing indien numerieke indicator het 'kengetal' betreft.
9label na aanbevelingen:Label na aanbevelingGeeft het  toekomstig energielabel, of de energiezuinigheid van de woning in een label van A+ tot F weer, dat na het uitvoeren van alle energiebesparende maatregelen bereikt kan worden.01Enkel van toepassing indien numerieke indicator het 'kengetal' betreft.
10 energiescore na aanbevelingen
 Geeft de toekomstige energiescore weer dat na het uitvoeren van alle energiebesparende maatregelen bereikt kan worden.

 Enkel van toepassing indien numerieke indicator het 'kengetal' betreft.

Uitgedrukt in kWh:m²K

11streefdoelgetal

Vlaamse doelstelling 2050: De energieprestatie van de Vlaamse woningen is onvoldoende. Tegen 2050 moet elk huis en appartement even energiezuinig zijn als een energetisch performante nieuwbouwwoning vandaag. Durf daarom nu al vooruit te denken en kies voor energiebesparende maatregelen. 

01Dit wordt uitgedrukt in dezelfde meeteenheid als de numerieke identicator
12voldaanbooleanIndicatie of er al dan niet voldaan is aan een gestelde eis01

ja/nee

Van toepassing bij EPB

Van toepassing bij EPC vanaf 1 januari 2019, in geval de numerieke indicator het 'kengetal' of 'maatregelenpakket' of 'energiedoelstelling' betreft.

13meeteenheid:type Meeteenheid

eenheid die gebruikt wordt om meetresultaten in uit te drukken

11
14gemiddelde gemeentegetalgeeft de gemiddelde waarde aan de de numerieke indicator voor energie-eenheden van hetzelfde :type Gebouw voor de gemeente waar de energie-eenheid deel van uitmaakt. Het gemiddelde wordt maandelijks herrekend.01enkel van toepassing voor EPB, en voor de indicatoren E-peil, K-peil, S-peil, gemiddelde U-waarde gebouw en het karakteristiek primair energieverbruik.
15gemiddelde provinciegetalgeeft de gemiddelde waarde aan de de numerieke indicator voor energie-eenheden van hetzelfde :type Gebouw voor de provincie waar de energie-eenheid deel van uitmaakt. Het gemiddelde wordt maandelijks herrekend.01enkel van toepassing voor EPB, en voor de indicatoren E-peil, K-peil, S-peil, gemiddelde U-waarde gebouw en het karakteristiek primair energieverbruik.
16gemiddelde Vlaanderengetalgeeft de gemiddelde waarde aan de de numerieke indicator voor energie-eenheden van hetzelfde :type Gebouw voor Vlaanderen. Het gemiddelde wordt maandelijks herrekend.01enkel van toepassing voor EPB, en voor de indicatoren E-peil, K-peil, S-peil, gemiddelde U-waarde gebouw en het karakteristiek primair energieverbruik.
Relatie overzicht


Gerelateerde Objecten
  • Filteren per label

    Er zijn op dit moment geen items met de geselecteerde labels.