Vlaams Energieagentschap (VEA)

het agentschap dat opgericht werd door het besluit van de Vlaamse Regering van 16 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap, het Vlaamse Energieagentschap, vervangen door het Energiebesluit van 19 november 2010