Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT


Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleOmschrijving


Excerpt

Opgemeten waarde m.b.t. energieverbruik of energieproductie, vb. opgemeten mits slimme meters.
Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenschappen


#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1energiedrager:type Energiedrager

Insert excerpt
type Energiedragertype
Energiedrager
nopaneltrue

11
2waardegetal De gemeten waarde van het gebruik11
3meeteenheid:type Meeteenheid

Insert excerpt
INF::type MeeteenheidINF:
:type Meeteenheid
nopaneltrue

11 
4start metingdatumIs de startdatum van een periode waarbinnen energieverbruik of -productie gemeten werd.11
5einde metingdatumIs de einddatum van een periode waarbinnen energieverbruik of -productie gemeten werd.11
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleRelatie overzicht

 

Excerpt
hiddentrue

http://yuml.me/diagram/scruffy/class/edit/[note:een notitie {bg:cornsilk}], [Focus gegeven{bg:yellow}], [Standaard gegeven]
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleGerelateerde Objecten
 • Filter by label (Content by label)
  showLabelsfalse
  showSpacefalse
  sorttitle
  cqllabel = "object" AND label != "niet-tonen" and text ~ "\":object\""Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleBron

 NB Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenaar

Vlaams Energieagentschap (VEA)