Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleOmschrijving

Excerpt

De CRAB code verwijst naar het Centraal Referentie Adressen Bestand. D.i. een bestand met straatnamen, huisnummers en informatie over de geografische ligging van de adressen. Gemeenten beheren en bevragen het adressenbestand. CRAB-data zijn open data. Het CRAB is sinds 1 juni 2011 door de Vlaamse regering formeel erkend als authentieke geografische bron.

Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1gemeente IDtekst11 
2huisnummer IDtekstniet beschikbaar (NB)01 
3straat IDtekstniet beschikbaar (NB)01 
4subadres IDtekstniet beschikbaar (NB)01 
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleRelatie overzicht

Image RemovedImage Added

 

Excerpt
hiddentrue

http://yuml.me/diagram/scruffy/class/edit/[AdresCrab code{bg:yellow}], [Adres]+-[Crab code]

Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleGerelateerde Objecten
 • Filter by label (Content by label)
  showLabelsfalse
  showSpacefalse
  sorttitle
  cqllabel = "object" AND label != "niet-tonen" and text ~ ":Crab code"

 

Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleBron

 NB 

Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenaar

Vlaams Energieagentschap (VEA)