Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
title4 Soorten

Alle voor het model relevante gegevens kunnen ingedeeld worden in één van 4 soorten.

Elke soort wordt door een bepaalde fiche voorgesteld:

Child pages (Children Display)
alltrue
sorttitle

Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleVerband

Het onderlinge verband tussen deze soorten wordt als volgt uitgedrukt:

 

 

Excerpt
hiddentrue

http://yuml.me/diagram/scruffy/class/edit/[Term]definieert -een > [:Object], [:Object]omvat +-1 of meerdere >[:Attribuut], [:Attribuut]heeft -een waarde uit een >[:Domein]

Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleSymbolen

Alle gegevens, uitgezonderd de Term, worden grafisch voorgesteld.

  • De standaard achtergrondkleur van de voorstelling is grijs; de voorstelling van het gegeven waarop de focus ligt van de beschrijving krijgt een gele achtergrond (in onderstaand voorbeeld is dat het gegeven A).
  • De gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis: