:Ruimteverwarming

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving


Dit beschrijft het opwekkings-, verdeel- en afgiftesysteem van de installatie voor ruimteverwarming.

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1opwekkingstoestel:Opwekkingstoestel

Het opwekkingstoestel is het toestel dat instaat voor de ruimteverwarming, de productie van sanitair warm water, koeling of bevochtiging. De opwekker kan ook gemeenschappelijk zijn voor meerdere types installaties.

0n
2soort afgiftesysteem:type Afgiftesysteem

In de energieprestatieregelgeving worden er twee types afgiftesystemen beschouwd

  • oppervlakteverwarming: vloer-, wand- of plafondverwarming
  • andere dan oppervlakteverwarming: via radiatoren of convectoren

0n
3leidingen binnen het beschermd volumebooleanindicatie of alle verdeelleidingen van het opwekkingssysteem tot het afgiftesysteem al dan niet binnen het beschermd volume van het gebouw liggen01in geval van EPB, en afleidbaar voor EPC uit lengte ongeïsoleerde leiding
4lengte ongeïsoleerde leiding:lengte ongeïsoleerde leiding

Lengte van de leiding van het opwekkingstoestel naar de afgiftesystemen die ongeïsoleerd zijn

01gekend in geval van EPC
5regelsysteem afgifte:type regeling

xxx

0n
6buffervat aanwezigboolean

indicatie of bij de installatie voor ruimteverwarming een opslagsysteem of buffervat aanwezig is

01

Buffervaten voor ruimteverwarming kunnen toegepast worden bij zonne-energiesystemen voor ruimteverwarming,
bij pelletkachels, bij warmtekrachtkoppeling … Daar kan men op bepaalde momenten meer
warmte beschikbaar hebben dan er effectief nodig is voor de ruimteverwarming. Het is in die gevallen
interessant om de geproduceerde warmte op te slaan en terug af te geven op het moment dat er opnieuw
een warmtevraag is.
Een buffervat voor ruimteverwarming wordt ook toegepast om een minimale en rendabele brandertijd te
garanderen. Bij kleine warmtevragen kan geput worden uit het buffervat en moet de brander niet continu
af- en aanslaan, wat beter is voor de levensduur van de brander en het energieverbruik.

7 aandeel getalaandeel van het beschermd volume dat aangestuurd wordt door het opwekkingstoestel 0 1

 Enkel aanwezig in geval van een EPC.

uitgedrukt in m³

8 type verwarming

 0 Bv: centraal, decentraal, ..
Relatie overzicht

Gerelateerde Objecten
  • Filteren per label

    Er zijn op dit moment geen items met de geselecteerde labels.

    |