Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT


Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleOmschrijving


Excerpt

Alle relevante personen in het kader van de energieprestatieregelgeving en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. De rol of hoedanigheid van deze persoon in het dossier wordt verduidelijkt via het veld ‘rol'

Opmerkingen: meerdere personen kunnen betrokken zijn bij een attest. Een persoon kan meerdere keren voorkomen in een attest, telkens in een andere hoedanigheid of rol.
Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenschappeneigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1identificatie:Identificatie

Insert excerpt
INF::Identificatie
INF::Identificatie
nopaneltrue

11
2object metadata:Object metadata

Insert excerpt
INF::Object metadata
INF::Object metadata
nopaneltrue

11
3registratie:Registratie

Insert excerpt
INF::Registratie
INF::Registratie
nopaneltrue

0nNiet alle personen verbonden aan een attest hebben een registratie in de Energieprestatiedatabank
4rol:Rol

Insert excerpt
INF::Rol
INF::Rol
nopaneltrue

1n
5contactgegevens:Contactgegevens

Insert excerpt
Contactgegevens
Contactgegevens
nopaneltrue

016statuut:statuut Premierechthebbende
Insert excerpt
INF::statuut PremierechthebbendeINF::statuut Premierechthebbende
nopaneltrue
01In geval van premies voor energiebesparende maatregelen.
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleRelatie overzichtExcerpt
hiddentrue

http://yuml.me/diagram/scruffy/class/edit/[Persoon{bg:yellow}],[Persoon]^-[Organisatie],[Persoon]^-[Natuurlijke persoon]
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleGerelateerde Objecten
 • Filter by label (Content by label)
  showLabelsfalse
  showSpacefalse
  sorttitle
  cqllabel in ( "object" , "activiteit" ) AND label != "niet-tonen" and text ~ "\":Persoon\""Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleBron

 NB Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenaar

Vlaams Energieagentschap (VEA)