Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Excerpt

Termen in de woordenlijst hebben 1 van volgende statussen:

 • Status
  colourGreen
  titleVALIDE
  : het onderwerp bevindt zich in een goedgekeurde staat.
 • Status
  colourRed
  titleDRAFT
  : het onderwerp bevindt zich in een instabiele status en is onderhevig aan eventueel grondige wijziging.
 • Status
  colourGrey
  titleCONTROLE
  : het onderwerp is klaar voor controle. Na controle kan het in een valide status komen.

BronNVT
Status

Status
colourGreen
titleVALIDE